קישורים  

קישורים לאתרים חיצוניים הקשורים לתהליך קבלת מידע/היתר לגבי הבניה, הנכס או המגרש
 

 ועדה לתכנון ובניה זמורה                                                  מנהל מקרקעי ישראל                                             התאחדות הקבלנים              
ועדה לתכנון ובניה שורקות                                                 איתור גוש/חלקה                                                    הנדסה ומיגון פיקוד העורף
ועדה לתכנון ובניה גזר                                                       הזמנת נסח טאבו                                                   בניין ודיור
מידע הנדסי - עיריית רחובות                                              מיסוי מקרקעין - משרד האוצר                                 מגזין אדריכלות ישראלית
מידע הנדסי - עיריית נס ציונה                                             המרכז למיפוי ישראל                                              בילדינג
מועצת גדרה                                                                     
מועצה אזורית גדרות